Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt

Cong Ty Co Phan Dt Tm Dv Moc Viet
Mã Số Thuế: 5801486398
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 119 Lý Thái Tổ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt?

✓ Trả lời: 5801486398

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt?

✓ Trả lời: 119 Lý Thái Tổ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đt Tm Dv Mộc Việt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]