Công Ty TNHH Indew

[ad_1]

Công Ty TNHH Indew

Tiếng Anh:

INDEW COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Indew
Mã Số Thuế: 5801485877
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36 AnKoret, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Thu Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Indew

Mã số thuế của Công Ty TNHH Indew?

✓ Trả lời: 5801485877

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Indew?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Indew chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Indew?

✓ Trả lời: 36 AnKoret, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Indew là ai?

✓ Trả lời: Lê Thu Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Indew?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]