Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise

Tiếng Anh:

GREEN PARADISE DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Green Paradise
Mã Số Thuế: 5801485884
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa đất số 1893, Tờ bản đồ số 19 (F.136.III.D), Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thụy Ngọc Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise?

✓ Trả lời: 5801485884

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise?

✓ Trả lời: Thửa đất số 1893, Tờ bản đồ số 19 (F.136.III.D), Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thụy Ngọc Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Green Paradise?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]