Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký

[ad_1]

Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký

Tiếng Anh:

HUNG DINH KY LIMITED COMPANY

Cong Ty TNHH Hung Dinh Ky
Mã Số Thuế: 5801487793
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 777 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký?

✓ Trả lời: 5801487793

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký?

✓ Trả lời: 777 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký là ai?

✓ Trả lời: Phạm Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hưng Đỉnh Ký?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]