Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng

[ad_1]

Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng

Cong Ty TNHH Hon Viet Vang
Mã Số Thuế: 5801487810
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 140 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Công Vương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng?

✓ Trả lời: 5801487810

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng?

✓ Trả lời: 140 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Công Vương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hồn Việt Vàng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]