Công Ty TNHH Hatha Dazzling

[ad_1]

Công Ty TNHH Hatha Dazzling

Cong Ty TNHH Hatha Dazzling
Mã Số Thuế: 5801486373
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô A22 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Thu Hằng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hatha Dazzling

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hatha Dazzling?

✓ Trả lời: 5801486373

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hatha Dazzling?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hatha Dazzling chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hatha Dazzling?

✓ Trả lời: Lô A22 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hatha Dazzling là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Thu Hằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hatha Dazzling?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]