Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt

Tiếng Anh:

DALAT ROYAL FOOD JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Sach Hoang Gia Da Lat
Mã Số Thuế: 5801486341
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô A8, Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Sỹ Công
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801486341

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: Lô A8, Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Sỹ Công

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Hoàng Gia Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]