Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers

[ad_1]

Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers

Tiếng Anh:

Brothers International Entertainment Company Limited

Cong Ty TNHH Giai Tri Quoc Te Brothers
Mã Số Thuế: 5801459281
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 121C Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trương Thị Ngọc Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers?

✓ Trả lời: 5801459281

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers?

✓ Trả lời: 121C Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers là ai?

✓ Trả lời: Trương Thị Ngọc Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giải Trí Quốc Tế Brothers?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]