Công Ty TNHH Haraldson Coffee

[ad_1]

Công Ty TNHH Haraldson Coffee

Tiếng Anh:

Haraldson Coffee Company Limited

Cong Ty TNHH Haraldson Coffee
Mã Số Thuế: 5801459242
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 28/2 Tố Hữu, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phùng Trọng Hoàng
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Haraldson Coffee

Mã số thuế của Công Ty TNHH Haraldson Coffee?

✓ Trả lời: 5801459242

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Haraldson Coffee?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Haraldson Coffee chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Haraldson Coffee?

✓ Trả lời: Số 28/2 Tố Hữu, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Haraldson Coffee là ai?

✓ Trả lời: Phùng Trọng Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Haraldson Coffee?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]