Công Ty TNHH Gia Hân Nt

[ad_1]

Công Ty TNHH Gia Hân Nt

Cong Ty TNHH Gia Han Nt
Mã Số Thuế: 5801483661
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 7 Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hàng Tấn Huy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Gia Hân Nt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Gia Hân Nt?

✓ Trả lời: 5801483661

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Gia Hân Nt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Gia Hân Nt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Gia Hân Nt?

✓ Trả lời: Số 7 Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Gia Hân Nt là ai?

✓ Trả lời: Hàng Tấn Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Gia Hân Nt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]