Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook

Cong Ty TNHH Dich Vu Du Lich Va To Chuc Su Kien Tincook
Mã Số Thuế: 5801483703
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 145 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Hoàng Nguyên Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook?

✓ Trả lời: 5801483703

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook?

✓ Trả lời: 145 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook là ai?

✓ Trả lời: Đinh Hoàng Nguyên Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Tincook?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]