Công Ty TNHH Chợ Tại Gia

[ad_1]

Công Ty TNHH Chợ Tại Gia

Tiếng Anh:

Makets Home Company Limited

Cong Ty TNHH Cho Tai Gia
Mã Số Thuế: 5801469441
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 158 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trần Nguyên Lộc
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Chợ Tại Gia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Chợ Tại Gia?

✓ Trả lời: 5801469441

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Chợ Tại Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Chợ Tại Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Chợ Tại Gia?

✓ Trả lời: Số 158 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Chợ Tại Gia là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trần Nguyên Lộc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Chợ Tại Gia?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]