Công Ty TNHH House Villa

[ad_1]

Công Ty TNHH House Villa

Cong Ty TNHH House Villa
Mã Số Thuế: 5801469466
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 12 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đỗ Vũ Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH House Villa

Mã số thuế của Công Ty TNHH House Villa?

✓ Trả lời: 5801469466

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH House Villa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH House Villa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH House Villa?

✓ Trả lời: Số 12 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH House Villa là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Vũ Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH House Villa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]