Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp

[ad_1]

Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp

Tiếng Anh:

AGRICULTURE MACHINERY MANUFACTURE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Che Tao May Nong Nghiep
Mã Số Thuế: 5801481488
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 21/15 Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Văn Lý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp

Mã số thuế của Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp?

✓ Trả lời: 5801481488

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp?

✓ Trả lời: Số 21/15 Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp là ai?

✓ Trả lời: Trương Văn Lý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Nông Nghiệp?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]