Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo

Cong Ty TNHH Tm & Dv Be Heo
Mã Số Thuế: 5801481537
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 4, An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Hồng Thái
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo?

✓ Trả lời: 5801481537

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo?

✓ Trả lời: Tổ 4, An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo là ai?

✓ Trả lời: Võ Hồng Thái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm & Dv Bé Heo?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]