Công Ty TNHH Châu Gia Hotel

[ad_1]

Công Ty TNHH Châu Gia Hotel

Cong Ty TNHH Chau Gia Hotel
Mã Số Thuế: 5801485926
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 18 KQH Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Châu Khắc Vinh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Châu Gia Hotel

Mã số thuế của Công Ty TNHH Châu Gia Hotel?

✓ Trả lời: 5801485926

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Châu Gia Hotel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Châu Gia Hotel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Châu Gia Hotel?

✓ Trả lời: 18 KQH Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Châu Gia Hotel là ai?

✓ Trả lời: Châu Khắc Vinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Châu Gia Hotel?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]