Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75

[ad_1]

Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75

Cong Ty TNHH Nguyen Duy Cuong 75
Mã Số Thuế: 5801485940
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 75 Ngô Thì Nhậm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Duy Cương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75?

✓ Trả lời: 5801485940

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75?

✓ Trả lời: 75 Ngô Thì Nhậm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Duy Cương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nguyễn Duy Cương 75?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]