Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng

Tiếng Anh:

MOC AN COFFE LAM DONG COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Ca Phe Moc An Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801480163
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 219 Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Quân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801480163

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 219 Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Quân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cà Phê Mộc An Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]