Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc

Cong Ty TNHH Bds Van Van Phuc
Mã Số Thuế: 5801457252
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 22B, đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Khánh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc?

✓ Trả lời: 5801457252

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc?

✓ Trả lời: Số 22B, đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Vạn Vạn Phúc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]