Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants

Tiếng Anh:

Smarty Ants Education Consulting And Investment Company Limited

Cong Ty TNHH Mtv Dau Tu Va Tu Van Giao Duc Smarty Ants
Mã Số Thuế: 5801457319
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 248,Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Vũ Thái
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants?

✓ Trả lời: 5801457319

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants?

✓ Trả lời: Số 248,Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vũ Thái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Smarty Ants?

✓ Trả lời: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]