Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc

Cong Ty TNHH Bao Long Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801483615
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 93/95 Hẻm Hà Giang, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Lê
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801483615

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 93/95 Hẻm Hà Giang, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Lê

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bảo Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]