Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm

Cong Ty Co Phan Xay Dung Thuong Mai Do Lam
Mã Số Thuế: 5801454269
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 171 Tổ dân phố Quảng Đức, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Hồng Phúc
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm?

✓ Trả lời: 5801454269

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm?

✓ Trả lời: Số 171 Tổ dân phố Quảng Đức, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm là ai?

✓ Trả lời: Lê Hồng Phúc

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đô Lâm?

✓ Trả lời: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

[ad_2]