Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc

Cong Ty TNHH San Xuat An Loc Phuc
Mã Số Thuế: 5801454276
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 đường Nguyễn Du, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Hữu Cường
Ngành nghề chính: Trồng cây lâu năm khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc?

✓ Trả lời: 5801454276

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc?

✓ Trả lời: Số 10 đường Nguyễn Du, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc là ai?

✓ Trả lời: Dương Hữu Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất An Lộc Phúc?

✓ Trả lời: Trồng cây lâu năm khác

[ad_2]