Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên

Tiếng Anh:

THAO NGUYEN SERVICES & TM JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Tm & Dich Vu Thao Nguyen
Mã Số Thuế: 5801484986
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52 Nguyễn An Ninh, Xã Đambri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lương Thị Thảo Uyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên?

✓ Trả lời: 5801484986

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên?

✓ Trả lời: 52 Nguyễn An Ninh, Xã Đambri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Lương Thị Thảo Uyên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Tm & Dịch Vụ Thảo Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]