Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương

Cong Ty TNHH Dich Vu Van Tai Va Du Lich 5 Tinh Tay Nguyen Thanh Huong
Mã Số Thuế: 5801485041
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 5/1 An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Ngọc Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương?

✓ Trả lời: 5801485041

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương?

✓ Trả lời: Số 5/1 An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch 5 Tỉnh Tây Nguyên Thanh Hương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]