Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam

Cong Ty Co Phan Mac One Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801484802
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 4 tổ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Xuân Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801484802

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 4 tổ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Mac One Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]