Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung

[ad_1]

Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung

Cong Ty TNHH San Lap Mat Bang Trung
Mã Số Thuế: 5801484827
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 47 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung

Mã số thuế của Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung?

✓ Trả lời: 5801484827

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung?

✓ Trả lời: Số nhà 47 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung là ai?

✓ Trả lời: Trần Trung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Trung?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]