Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real

Tiếng Anh:

TIN REAL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Tin Real
Mã Số Thuế: 5801486327
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 68 Thôn 1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngô Thị Hoài Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real?

✓ Trả lời: 5801486327

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real?

✓ Trả lời: Số 68 Thôn 1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real là ai?

✓ Trả lời: Ngô Thị Hoài Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Real?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]