Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen

Tiếng Anh:

HAIZEN NATURAL PLATEAU JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cao Nguyen Thien Nhien Haizen
Mã Số Thuế: 5801470912
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: PHÙNG ANH TUẤN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen?

✓ Trả lời: 5801470912

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen?

✓ Trả lời: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen là ai?

✓ Trả lời: PHÙNG ANH TUẤN

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Cao Nguyên Thiên Nhiên Haizen?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]