Công Ty Cổ Phần Hon

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Hon

Tiếng Anh:

HON JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Hon
Mã Số Thuế: 5801470905
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: PHẠM PHÚ MAI
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Hon

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Hon?

✓ Trả lời: 5801470905

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Hon?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Hon chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hon?

✓ Trả lời: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Hon là ai?

✓ Trả lời: PHẠM PHÚ MAI

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Hon?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]