Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi

Doanh Nghiep Tu Nhan Thuong Mai & Dich Vu Minh Chi
Mã Số Thuế: 5801468261
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 03 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Thị Kim Chi
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi?

✓ Trả lời: 5801468261

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi?

✓ Trả lời: Số 03 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Kim Chi

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]