Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Xd & Tm Minh Chinh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801486729
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Liêng Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Chính
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801486729

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Thôn Liêng Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Chính

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd & Tm Minh Chính Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]