Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt

Cong Ty TNHH Xay Lap Ban Tay Viet
Mã Số Thuế: 5801458591
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 148 Đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Văn Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt?

✓ Trả lời: 5801458591

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt?

✓ Trả lời: Số 148 Đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Lắp Bàn Tay Việt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]