Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc

Cong Ty TNHH Xay Dung Va Thuong Mai Viet Quang Pc
Mã Số Thuế: 5801484545
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 06 Đường 2 Tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Quang Trường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc?

✓ Trả lời: 5801484545

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc?

✓ Trả lời: Số 06 Đường 2 Tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc là ai?

✓ Trả lời: Đinh Quang Trường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Việt Quang Pc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]