Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài

Tiếng Anh:

Loc Phat Hoai Trade Construction Company Limited

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Loc Phat Hoai
Mã Số Thuế: 5801468487
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 234 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Xuân Hoài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài?

✓ Trả lời: 5801468487

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài?

✓ Trả lời: Số 234 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài là ai?

✓ Trả lời: Vũ Xuân Hoài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lộc Phát Hoài?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]