Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý

Cong Ty TNHH Xay Dung – Thuong Mai – Dich Vu Dai Thinh Y
Mã Số Thuế: 5801480068
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Kim Diễn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý?

✓ Trả lời: 5801480068

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý?

✓ Trả lời: Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý là ai?

✓ Trả lời: Lê Kim Diễn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thịnh Ý?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]