Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb

Tiếng Anh:

PHUC NGUYEN GB CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Xay Dung Phuc Nguyen Gb
Mã Số Thuế: 5801481456
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 79 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Bùi Trường Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb?

✓ Trả lời: 5801481456

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb?

✓ Trả lời: 79 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb là ai?

✓ Trả lời: Bùi Trường Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Nguyên Gb?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]