Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng

Tiếng Anh:

HUNG ANH LAM DONG CONSTRUCTION CO.,LTD.

Cong Ty TNHH Xay Dung Hung Anh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801473159
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 30 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Thân Thế Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801473159

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 30 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Thân Thế Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Anh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]