Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng

Cong Ty TNHH To Chuc Su Kien The Thao Tennis Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801484288
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: B46 Golf Valley, Khu Công Viên Văn Hóa – Đô Thị Đà Lạt, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Dương Kim Toàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801484288

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng?

✓ Trả lời: B46 Golf Valley, Khu Công Viên Văn Hóa – Đô Thị Đà Lạt, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Dương Kim Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao Tennis Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]