Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên

[ad_1]

Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên

Cong Ty TNHH Tmdv Hao Nhien
Mã Số Thuế: 5801457598
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Dạ Ngọc
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên?

✓ Trả lời: 5801457598

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên?

✓ Trả lời: 34 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên là ai?

✓ Trả lời: Phan Dạ Ngọc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tmdv Hạo Nhiên?

✓ Trả lời: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]