Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam

Tiếng Anh:

C.a Vietnam Import Export Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Thuong Mai Xuat Nhap Khau C.a Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801467356
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 43 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Phan Công Anh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801467356

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam?

✓ Trả lời: 43 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Phan Công Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu C.a Việt Nam?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]