Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny

Tiếng Anh:

Rinny Hotel – Services – Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Thuong Mai – Dich Vu – Khach San Rinny
Mã Số Thuế: 5801452261
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 94 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Phùng Thanh Sơn
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny?

✓ Trả lời: 5801452261

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny?

✓ Trả lời: Số 94 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny là ai?

✓ Trả lời: Phùng Thanh Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Khách Sạn Rinny?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]