Công Ty TNHH Think

[ad_1]

Công Ty TNHH Think

Tiếng Anh:

Think Company Limited

Cong Ty TNHH Think
Mã Số Thuế: 5801469554
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 210 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Thịnh
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Think

Mã số thuế của Công Ty TNHH Think?

✓ Trả lời: 5801469554

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Think?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Think chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Think?

✓ Trả lời: 210 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Think là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Thịnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Think?

✓ Trả lời: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

[ad_2]