Công Ty TNHH Tb Tech

[ad_1]

Công Ty TNHH Tb Tech

Cong Ty TNHH Tb Tech
Mã Số Thuế: 5801486743
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 04 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Dương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tb Tech

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tb Tech?

✓ Trả lời: 5801486743

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tb Tech?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tb Tech chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tb Tech?

✓ Trả lời: Số 04 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tb Tech là ai?

✓ Trả lời: Lê Dương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tb Tech?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]