Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng

Tiếng Anh:

Tam Dinh Lam Dong Company Limited

Cong Ty TNHH Tam Dinh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801458513
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 4a, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Nhật Thành
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801458513

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Thôn 4a, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Nhật Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]