Công Ty TNHH Sơn Laptop

[ad_1]

Công Ty TNHH Sơn Laptop

Tiếng Anh:

SON LAPTOP COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Son Laptop
Mã Số Thuế: 5801480597
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 8, Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thanh Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sơn Laptop

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sơn Laptop?

✓ Trả lời: 5801480597

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sơn Laptop?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sơn Laptop chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sơn Laptop?

✓ Trả lời: Xóm 8, Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sơn Laptop là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sơn Laptop?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]