Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan

[ad_1]

Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan

Tiếng Anh:

QUOC DOAN LOAN COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Quoc Doan Loan
Mã Số Thuế: 5801478904
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 817 Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Phi Loan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan

Mã số thuế của Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan?

✓ Trả lời: 5801478904

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan?

✓ Trả lời: 817 Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Phi Loan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Quốc Đoàn Loan?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]