Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt

Cong Ty TNHH Phuong Ngoc Da Lat
Mã Số Thuế: 5801450673
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Hẻm 12 đường Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Thắm
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801450673

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt?

✓ Trả lời: Hẻm 12 đường Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thắm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phương Ngọc Đà Lạt?

✓ Trả lời: Trồng rừng và chăm sóc rừng

[ad_2]