Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc

Cong Ty TNHH Phuc Long Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801467934
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 30 đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đỗ Thị Yêm
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801467934

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số 30 đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thị Yêm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phúc Long Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]