Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên

Cong Ty TNHH Phong Chay Chua Chay Tay Nguyen
Mã Số Thuế: 5801486038
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 07/D4 Mê Linh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thùy Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên?

✓ Trả lời: 5801486038

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên?

✓ Trả lời: số 07/D4 Mê Linh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Thùy Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Tây Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]